דירות ובתים פרטיים, תכנון ואדריכלות פנים מהשלב הקונספטואלי לגמר הביצוע.